Programmas

Programmas

Vidzemes reģiona progesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs piedāvā

Profesionālās tālākizglītības programmas

  •  Šo programmu īstenošanas ilgums ir 480 vai vairāk mācību stundas, atkarībā no izvēlās programmas.
  • Pēc izglītības programmas apguves tiek izsniegts  valstī atzīts izglītības dokuments - profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

  • Šo programmu īstenošanas ilgums ir 160 vai vairāk mācību stundas.
  • Pēc izglītības programmas apguves tiek izsniegts  valstī atzīts izglītības dokuments - apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

 Neformālās izglītības programmas un interešu izglītības kursi

  • Šo programmu īstenošanas ilgums ir līdz 160 mācību stundām.
  • Pēc izglītības programmas apguves tiek izsniegts  "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centra" sertifikāts.