Profesionālās tālākizglītības programmas

Profesionālā tālākizglītība - profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālā izglītība ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei.

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs piedāvā profesionālo tālākizglītību sekojošās jomās:

 

Programmas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Prasības iepriekšējai izglītībai izglītojamajam

 
 
 

Autotransports

Autoatslēdznieks

7231 04

pamatizglītība

 

Enerģētika un elektrotehnika

Elektromontieris

Pašvērtējuma ziņojums

7411 02

pamatizglītība

 

Kokizstrādājumu izgatavošana

Galdnieks

7522 01

pamatizglītība

 

Metālapstrāde

Gāzmetinātājs

7212 01

pamatizglītība

 

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Pašvērtējuma ziņojums

7212 05

pamatizglītība

 

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 06

pamatizglītība

 

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 07

pamatizglītība

 

Metālapstrāde

Rokas lokmetinātājs

7212 04

pamatizglītība

 

Metālapstrāde

Virpotājs

Pašvērtējuma ziņojums

7223 03

pamatizglītība

 

Datorsistēmas

Datorsistēmas tehniķis

Pašvērtējuma ziņojums

3513 01

vidējā izglītība