Profesionālās pilnveides programmas

Profesionālā pilnveide - izglītības veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai izglītojamais apgūtu un pilnveidotu mainīgām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.

Vidzemes reģiona progesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs piedāvā sekojošas profesionālās pilnveides programmas:

Nr. Programmas nosaukums Stundu
skaits
1.

Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā - darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai.

160
2. Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem. 160