Pieejams izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums par tālākizglītības programmu "Metālapstrāde"

Pieejams izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums par tālākizglītības programmu "Metālapstrāde"

Biedrība "Valmieras Attīstības aģentūra" sagatavojusi pašnovērtējuma ziņojumu par profesionālās tālākizglītības programmu "Metālapstrāde", kuru apgūstot, izglītojamie iegūst kvalifikāciju "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 480h".

Pašnovērtējuma ziņojums pieejams šeit.