Kvalifikācijas eksāmens - APDARES DARBU STRĀDNIEKS

2015. gada 20. maijā notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "APDARES DARBU STRĀDNIEKS". Tiem, kam ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 20.05.2015. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.

Saki “Jā!” darbam! Tā ir tava izaugsme!

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības centrs šogad uzsācis sadarbību ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Job-Yes! Choose a job not a dole!  Projekts, ““Jā!” darbam!” piedāvā inovatīvus risinājumus, lai sekmētu integrāciju cilvēkiem no nelabvēlīgas vides un ierobežotām iespējām darba tirgū. Šie risinājumi palīdz:

  1.   uzlabot savu pašvērtējumu darbaspēkam nepieciešamajās prasmēs: spēju uzņemties iniciatīvu un uzsākt uzņēmējdarbību, sociālās un civilās kompetences, digitālās prasmes, kā arī vēlmi mācīties.
  2. uzlabot apmācību kvalitāti pieaugušo izglītības (AE) organizācijām, kas koordinē ar nodarbinātību saistītas apmācības, lai piesaistītu un motivētu mazkvalificētus cilvēkus. Līdz ar to projekts sekmē “Eiropa 2020” stratēģiju, kas, balstoties uz Eiropas programmu pieaugošo izglītībai, palīdzēs sasniegt 75% nodarbinātības līmeni, kā arī 15% līdzdalību apmācāmo mūžizglītībā.

Kvalifikācijas eksāmens ELEKTRIĶIS

2015. gada 10. martā notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "ELEKTRIĶIS". Tiem, kam ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 10.03.2015. plkst. 9:00.

Profesija 1 dienas laikā!

Profesija iegūstama 1 dienas laikā!

Tā ir tiešām laba iespēja, kas būtiski palielinās Jūsu konkurētspēju darba tirgū.

Ja Jums ir nepieciešams dokuments par profesijas apguvi, bet nav laika vai iespēju studēt profesionālajās izglītības iestādēs, arodskolās vai tālākizglītības kursos, kuros var iegūt kvalifikāciju, tad tagad Jums ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju vienas dienas laikā.

Tiem kam ir pieredze un zināšanas kādā no tabulā minētajām profesijām, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, kas Jums dos iespēju daudz veiksmīgāk konkurēt darba tirgū.  

No 2013. gada 20. augusta mūsu izglītības centrs ir saņēmis Izglītības Kvalitātes Valsts Dienesta deleģējumu novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Tas nozīmē, ka izglītības centrs var organizēt kvalifikācijas eksāmenus zemāk tabulā norādītajās profesijās un piešķirt eksaminējamajiem profesionālās kvalifikācijas apliecību, par profesijas apguvi, kas ir līdzvērtīga arodizglītības iestādes beigšanas apliecībai.

Izglītības iestāde var veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu šādās profesionālajās kvalifikācijās:

Kvalifikācija

Eksaminācijas vieta

                 

Autoatslēdznieks

Valmiera

Balvi

Daugavpils

 

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Viļāni

Apdares darbu strādnieks

Valmiera

Balvi

Daugavpils

 

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Viļāni

Datorsistēmu tehniķis

Valmiera

Balvi

   

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

 

Viļāni

Elektriķis

Valmiera

Balvi

Daugavpils

Jelgava

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Viļāni

Elektromontieris

Valmiera

Balvi

   

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Viļāni

Elektronikas tehniķis

Valmiera

Balvi

Daugavpils

Jelgava

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Viļāni

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Valmiera

             

Rēzekne

 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

Valmiera

Balvi

Daugavpils

Jelgava

Jēkabpils

Līvāni

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Viļāni

Virpotājs

Valmiera

                 


Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2012. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 432 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"


Uzņēmējiem un amatniekiem

Mēs piedāvājam jaunas moduļveida profesionālās pilnveides mācību programmas, kas ir ļoti noderīgas gan uzņēmējiem, lai paaugstinātu savu darbinieku prasmju līmeni, gan jebkuram interesentam, kuram  ir vēlēšanās apgūt jaunu metināšanas vai citu metālapstrādes veidu, kā arī papildināt esošās zināšanas un prasmes.  Kursu noslēgumā tiek izsniegta mācību iestādes apliecība.

Šobrīd piedāvājumā ir šādas profesionālās pilnveides mācību programmas:

Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 120 stundas;

Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 120 stundas;

Rokas lokmetināšana (MMA) 120 stundas;

Lodēšana ar gāzes liesmu 40 stundas;

Metināšana ar gāzes liesmu 40 stundas;

Apkures un ūdensapgādes cauruļvadu montāža 40 stundas.

 

Ir iespējama moduļveida mācību programmu izstrāde un realizācija atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

...

 

"Atšķiriet zināšanas no gudrības.
Pirmās ir vajadzīgas, lai nopelnītu iztiku, otrās-, lai dzīvotu."

Sanda Kerija                          

Syndicate content