Laimīgu Jauno Gadu!

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi,
kas sniedz brīnumainu spēku.


Optimismu, gaišas domas, radošas ieceres un izdošanos Jaunajā gadā !

Dodas uz apmācībām Itālijā

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centra darbinieki Erasmus+ stratēģiskās partnerības projeta "Job-Yes! Choose a job not a dole!" ietvaros no 5.10. - 9.10. dosies uz apmācībām Itālijā. Apmācību laikā notiks jaunu, inovatīvu modeļu apgūšana, kas veicinās efektīgu bezdarbnieku apmācību organizēšanu. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas bezdarbnieku apmācībai Valmierā un vēlāk tiks ieviestas arī visā Latvijā. 

Sveiciens skolotāju dienā!

...dod citiem sevī labo,

Tas nezudīs, tas lielāks augs,

Lai kurp Tu iesi-Tavi soļi ziedēs,

Lai ko Tu teiksi, Tavi vārdi plauks. /M.Laukmane/

Novēlam visiem pedagogiem svētku mirdzumu acīs, gandarījumu par paveikto un stipru veselību!

Uzsāk MAG apmācības Valmierā

Atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi” ietvaros tika uzsāktas lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Valmierā.

DERĪGI ZINĀT!

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi. Kā tas notiek?

MAG apmācības Balvos

Atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi” ietvaros tika uzsāktas lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un galdnieku apmācības Balvos.

Līgo, Līgo!

Par gadskārtu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīt:
Meitām nesa zīļu rotu,
Puišiem caunu cepurītes.

Lai ar skanīgām Līgo dziesmām tiek pavadīta gada visgarākā diena

un, spoži degot Jāņugunij, tiek sagaidīta visīsākā nakts!

Tiek turpināta sadarbība Madonā

      Jau vairākus gadus Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs sadarbojas ar NVA filiāli Madonā. Arī šogad jūnijā tiks uzsākta bezdarbnieku apmācība atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi” ietvaros. 19. jūnijā tiks uzsāktas lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Madonā.

 

 

4. jūnijā uzsāks MAG apmācību

 Jūnija sākumā tiks uzsāktas lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Valmierā bezdarbniekiem atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi” ietvaros.

Noslēgts iepirkuma līgums par sadarbību profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu bezdarbniekiem

 Aprīļa beigās ir noslēgts līgums ar Nodarbības valsts aģentūru par sadarbību profesionālās tālākizglītības programmu apguves īstenošanu bezdarbniekiem atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi” ietvaros.

Syndicate content