Neformālā izglītība

Neformālā izglītība ir jebkura ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, kas papildina formālajā izglītībā iegūtās zināšanas ar prasmēm, iemaņām un praktisku pieredzi.

 

Nr.

Programmas nosaukums

Stundu
skaits

1.                   

Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim      

120

2.                   

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 

120

3.                   

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim 

120

4.                   

Angļu valoda bez priekšzināšanām

150

5.                   

Angļu valoda ar priekšzināšanām

100

6.                   

Vācu valoda bez priekšzināšanām

150

7.                   

Vācu valoda ar priekšzināšanām

100

8.                   

Krievu valoda bez priekšzināšanām

150

9.                   

Krievu valoda ar priekšzināšanām

100

10.               

Datorzinības bez priekšzināšanām

120

11.               

Datorzinības ar priekšzināšanām

120

12.               

Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator

120

13.               

Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju (bez priekšzināšanām)

150

14.               

Projektu vadība bez priekšzināšanām

120

15.               

Projektu vadība ar priekšzināšanām

120

16.               

Lietvedība

60