MAG apmācības balvos

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana " ietvaros 2. septembrī uzsāks lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Balvos.