MAG apmācība Balvos

 MAG apmācība Balvos

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana " ietvaros 29.janvārī uzsāks lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Balvos.