Kvalifikācijas eksāmens "MAG"

2016. gada 4. martā notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). Tiem, kuriem ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 04.03.2016. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.