Kvalifikācijas eksāmens "AUTOATSLĒDZNIEKS"

2016. gada 7. jūnijā  notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "Autoatslēdznieks". Tiem, kuriem ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 07.06.2016. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.