Pieejams izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums par tālākizglītības programmu "Metālapstrāde"

Biedrība "Valmieras Attīstības aģentūra" sagatavojusi pašnovērtējuma ziņojumu par profesionālās tālākizglītības programmu "Metālapstrāde", kuru apgūstot, izglītojamie iegūst kvalifikāciju "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 480h".

Pašnovērtējuma ziņojums pieejams šeit.

Valmierā tiks uzsāktas mācības lokmetināšanā (MAG) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru

13.martā Valmierā biedrības "Valmieras Attīstības aģentūra" izglītības iestāde "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" partnerībā ar Valmieras Tehnikumu uzsāks apmācības lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). Apmācības notiks no 13.marta līdz 8.jūnijam 480 stundu apmērā, no kurām apmēram puse būs teorētiskas un praktiskas apmācības un otra puse būs mācību prakse uzņēmumos.

Darba meklētājiem jauna iespēja paplašināt savas iespējas darba tirgū

Jau decembrī visiem darba meklētājiem, kas vēlas pilnveidot vispārējās prasmes un padziļināt zināšanas jomās, kuras ir svarīgas darba tirgū, būs brīvi pieejama mājaslapa http://www.job-yes.eu/, kurā tiks publicēti digitalizēti mācību materiāli cilvēku konkurētspējas paaugstināšanai.

MAG apmācības balvos

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana " ietvaros 2. septembrī uzsāks lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Balvos.

Kvalifikācijas eksāmens "AUTOATSLĒDZNIEKS"

2016. gada 7. jūnijā  notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "Autoatslēdznieks". Tiem, kuriem ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 07.06.2016. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.

Kvalifikācijas eksāmens "ELEKTROMONTIERIS"

2016. gada 10. maijā  notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "ELEKTROMONTIERIS". Tiem, kam ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 10.05.2016. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.

Kvalifikācijas eksāmens "MAG"

2016. gada 4. martā notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). Tiem, kuriem ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 04.03.2016. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.

MAG apmācība Balvos

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana " ietvaros 29.janvārī uzsāks lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) apmācības Balvos.

Kvalifikācijas eksāmens "ELEKTROMONTIERIS"

2016. gada 25. janvārī notiks eksāmens profesionālajā kvalifikācijā "ELEKTROMONTIERIS". Tiem, kam ir pieredze un zināšanas, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks 25.01.2016. plkst. 9:00, Purva 12 Valmierā.

Apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējas ārpus formālās izglītības sistēmā


Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros ir izveidota sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai.

Syndicate content